Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
1.A.İşbu üyelik sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi" veya “Sözleşme” olarak anılacaktır) Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. EGS Business Park Blok No: 12 İç Kapı No: 14 BAKIRKÖY / İSTANBUL adresinde yer alan Medeleven Sağlık Ürünleri ve Dış Ticaret A.Ş. (Bundan sonra “ Medifoni ” olarak anılacaktır.) ile Üye (Bundan sonra "Üye" olarak anılacaktır.) arasında, Üye'nin, medifoni’nin www.medifoni.com isimli web sitesinde sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için gerçekleştirilmiştir.
1.B. Medifoni ile Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU, AMAÇ VE KAPSAM
2.A. Medifoni, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında aracı hizmet sağlayıcı olarak www.medifoni.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret ortamını işletmektedir. Bu meyanda yine ilgili mevzuat kapsamında Medifoni, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamı sağlamaktadır. Medifoni, kullanıcıların mevzuatla satışına veya takasına izin verilen ürünlere ulaşabilecekleri bir pazaryeri platformudur. www.medifoni.com web sitesinde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir. Bu kapsamda, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Medifoni, bu sitede listelenen ürünlerin sahibi veya satıcısı değildir. Medifoni, üye tarafından sağlanan içeriklerin ve satışa sunulan ürünlerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürünlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. Üye, bu konuda Medifoni’den herhangi bir talepte bulunamayacağını açıkça kabul etmektedir.

2.B. İşbu üyelik sözleşmesi uyarınca üye, Medifoni tarafından yönetilmekte olan www.medifoni.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olarak bu platformda üye’nin statüsüne göre ürün satışı yapabilir, ilan ekleyebilir ve/veya ürün satın alabilir.

2.C. İşbu üyelik sözleşmesi'nin amacını, www.medifoni.com üzerinde mevzuatla satışına veya takasına izin verilen ürünlerin ve bu ürünlere ilişkin hizmetlerin sunulması ve sunulan bu hizmet ve ürünlerden üye’nin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabul edilmesi ile Üye, www.medifoni.com’da yer alan ve yer alacak aracı hizmet sağlayıcı olan Medifoni tarafından sunulan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üye’ye ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

2.Ç. Belirtmekte fayda var ki; işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Medifoni ve Üye arasındaki durumu kapsamaktadır. Alıcılar ve Satıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. Medifoni, Üye ile Satıcı/Satıcılar arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeler, Sanal Pazaryeri’nden gerçekleştirecekleri işlemlere ilişkin olarak Satıcılar'a karşı mevzuat çerçevesinde haklarını arayabileceklerdir.

2.D. Medifoni satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve dilediklerini sipariş verebilecekleri bir platform sağlamaktadır.

2.E. Medifoni olarak kesinlikle eczacılık, tedavi veya ilaç satışı hizmeti verilmemektedir. Siteyi ziyaret eden her kullanıcı bunun bilincinde olmalıdır.

2.F. Üye, sitede yayınlanan Kullanım Koşulları’nın, “Medifoni’de satış yapma” ve “Medifoni’de Alışveriş” başlığı altında yer alan Satıcı ve Alıcı Kuralları’nın, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın, Medifoni Güvenli Ödeme Sistemi’ne ait çerçeve sözleşmelerin ve site içi diğer dokümanların / kuralların işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul etmektedir.

MADDE 3- TANIMLAR

Medifoni: Satıcıyla alıcıyı bir araya getiren ve kendisi de tıpkı diğer satıcılar gibi mal ve hizmet pazarlayan sanal pazar yeri e-ticaret sitesini

 • Firma: MEDELEVEN Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. firmasını
 • Üye: İşbu üyelik sözleşmesinin tüm şartlarını kabul ederek web sitemize üye olmuş; www.medifoni.com alan adlı internet adresi, mobil site veya mobil uygulamalar üzerinden satış yapmak isteyen Satıcı veya Satıcı tarafından ilan edilen ürünü ve/veya hizmeti almak isteyen Alıcı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişi kullanıcıdır.
 • Alıcı: Medifoni ile yaptığı sözleşme kapsamında www.medifoni.com ’ye üye olan ve işbu site üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden Medifoni.com web sitemizi kullanarak veya telefon – e-mail – mail order yöntemlerinden biriyle web sitemizden/firmamızın sunmuş olduğu yazılımlardan faydalanarak Satıcı’nın yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satın alan / alışveriş yapan gerçek kişi tacir veya tüzel kişi üyeyi ifade etmektedir.
 • Satıcı: Medifoni ile yaptığı sözleşme kapsamında www.Medifoni.com’ye üye olan ve www.medifoni.com üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden gerçek kişi tacir veya tüzel kişi üyeyi ifade etmektedir.
 • Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası: Medifoni’nin internet sitesinde, mobil sitesinde veya mobil uygulamalarında yer alan, Üye’ye hangi kişisel bilgilerinin toplanacağını, toplanan kişisel verilerinin ne şekilde, ne amaçla işleneceğini ve kullanılacağını vb. konuları açıklayan, Medifoni’nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve www.medifoni.com’un üzerinden her zaman erişilebilen bir metindir.
 • Profilim / Hesabım Sayfası: Üyenin üyelik esnasında veya daha sonra vermiş olduğu bir takım bilgilerin görüntülenebildiği, Üye’nin www.medfoni.com’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler'den yararlanabilmesi adına gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgileri girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen, Üye’nin kendisine özel sayfayı ifade etmektedir.
 • Hizmet: Üye’nin işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla, Medifoni tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade etmektedir.
 • Sanal Pazaryeri: Alıcıyla satıcının bir araya gelmiş olduğu Medifoni’nin, www.medifoni.com üzerinde Medifoni kurallarına uygun olarak Satıcılar’a sağlamış olduğu ve Satıcılar'ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları ve alıcıların ürün alabildikleri MEDELEVEN Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’ye ait web sitesi ve eklentilerini / sanal alanı ifade eder.
 • www.medifoni.com sayfasının mülkiyeti: İşbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetleri sağlamakta olduğu www.Medifoni.com alan adına sahip internet sitesinde, mobil uygulamalarında ve mobil sitelerinde bulunan ve Medifoni’ye ait marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkını ifade etmektedir.
 • Taraflar: Medifoni ve üyeyi
 • Sözleşme: Medifoni ve Üye arasında (taraflar arasında) elektronik ortamda akdedilen işbu üyelik sözleşmesini
 • Ürün: medifoni.com adresinde listelenen veya geçmişte listelenmiş mal ve hizmetleri
  ifade etmektedir.

MADDE 4- ÜYELİĞE DAİR BİLGİLENDİRMELER

Üye olmak isteyen kullanıcının, üyelik formunu doldururken belirlemiş olduğu kullanıcı adı, e-posta ve şifre gibi veriler üye tarafından oluşturulmaktadır. Web sitemizde yer alan 128 bit SSL güvenlik sertifikası bu bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaktadır. Oluşturmuş olduğu giriş bilgilerinin güvenliğini ve bulunamazlığını sağlamak üyenin sorumluluğundadır. Üye’ye, şifresini belirlerken küçük ve büyük harf kullanmalı, özel karakterler ve rakamlar eklemesi tavsiye edilmektedir.
Üye, web sitemize üyelik aşamasında veya daha sonra bilgilerini değiştirerek oluşturduğu giriş bilgilerinin güvenliğini sağlamakla mükelleftir. Üyeliği ile birlikte edinmiş olduğu hesabın kişisel kullanımına özgü olduğunu bilmekte ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu hesabın güvenliğinden sorumlu olan Üye’nin bu hesap ile gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu olmadığına dair itirazda bulunması mümkün değildir.
Üyelik veya üyeliğin onaylanması esnasında medifoni.com e-posta veya telefon’a bildirim yapmak suretiyle güvenlik kodu yollayabilir ve üye olmak isteyen kullanıcıdan bu güvenlik kodunu medifoni.com ile paylaşmasını isteyebilir.
Üyelik sözleşmesi ve ifa borcu Medifoni.com’un yazılı izni olmaksızın devredilemez.
MADDE 5- TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.A. Medifoni.com sanal pazaryerine üye olmak isteyen kullanıcı 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olmalıdır.Medifoni.com web sitesine üye olmak için işbu üyelik sözleşmesinin tamamının okunması ve okunduğuna dair üye olmak isteyen kullanıcı tarafından onay kutucuğunun onaylanması gerekmektedir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nde herhangi bir değişikliğin yapılması halinde Üyeler Site’de duyuru yapılarak bilgilendirilecek ve yeni koşulların mevcut üyeler tarafından kabul edilmemesi halinde, kabul etmeyen üyelerin üyeliklerinin silinmesini talep etme hakları olacaktır. Bunun için Üyelerin info@medifoni.com adresine e-posta atmaları ve Site kullanımına derhal son vermeleri gerekmektedir. Aksi halde bu koşullara uymak zorunda olup, bu sözleşmenin tarafı haline geleceklerdir.
Ayrıca yine “Üye Ol” veya “Kayıt Ol” isimli sayfalarda yer alan üyelik formunda bulunan bilgilerin de eksiksiz, doğru ve güncel olarak girilmesi gerekmektedir. Üyelik formunda istenilen bilgileri doğru veya güncel olarak girmeyen kullanıcı, bu sebeple oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan bizzat ve şahsen sorumludur.Üye olmak isteyen kullanıcı, vermiş olduğu bilgilerin medifoni.com tarafından değerlendirileceğini ve bu değerlendirme sonucunda üyelik başvurusunun olumlu veya olumsuz olarak neticelenebileceğini bilmektedir. Olumlu neticenin üyeye bildirilmesi ile beraber (Web tabanlı bir bildirim ile) üyelik başlamış olacaktır.Medifoni gerekli gördüğü durumlarda kullanıcıdan bazı belgeler de talep edebilir ve işbu belgeler sunulana kadar üyeliği başlatmayabilir/askıda tutabilir. Üye'nin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, salt üye tarafından oluşturulmakta olup, işbu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını ve söz konusu iş ve işlemler sebebiyle Medifoni’nin, diğer Üyeler’in ve üçüncü kişilerin uğradığı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Üye, bizzat kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve paylaşamayacaktır. Aksi halde işbu kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat sorumlu olacaktır. Üye’nin, www.medifoni.com ’daki üyeliği ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine ait olacaktır ve başkalarına devredilemeyecektir.
Herhangi bir gerçek kişinin Site’ye, tüzel bir kişi adına üye olması halinde söz konusu gerçek kişi, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu beyan ve garanti etmektedir. Aksi halde gerçek kişi, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Tüzel kişi Üye, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Site üzerinde üyelik hesabı ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tüzel kişi Üye, gerçek kişiye vermiş olduğu temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi halinde, derhal durumdan Medifoni’yi haberdar edeceğini ve üyeliğe ilişkin kullanıcı adı ve şifreleri temsil ve ilzama yetkili kıldığı yeni bir kişi ile paylaşarak Site’deki üyelik hesabının işbu yetkili kişi tarafınca kullanılmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, yetkilisini Medifoni’ye geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Üye, böyle bir durumun gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerin söz konusu durum sebebi ile Medifoni’ye herhangi bir talep yöneltmesi halinde Medifoni’nin, bütün zararlarını Sözleşme’nin 12.1. numaralı maddesi uyarınca kendisine rücu edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.B. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin onayı ile Üyelik kayıt işlemi, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından gerekli bilgilerin ilgili yerlere girilmesi üzerine gönderilecek olan aktivasyon e-postasının teyit edilmesi ile tamamlanmaktadır. İşbu sözleşme, tüm üyeler için geçerlidir. İşbu sözleşme; yeni üyeler için üyelik kayıt işleminin tamamlanması ile mevcut üyeler için sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca Medifoni tarafından sunulan Hizmet, sadece ticari şirketlerin, ticari işletmelerin ve sadece ticari ve mesleki amaçlarla işlem yapan tacirlerin kullanmasına izin verilen bir hizmet olup; bu kapsam dışında kalan, tacir olmayan (ticari ve mesleki amaçlarla faaliyet göstermeyen) gerçek kişi tüketicilerin Hizmet’ten yararlanması işbu Sözleşme uyarınca açıkça yasaklanmıştır.
Üye, Site üzerinde üyelik oluşturmasının veya herhangi bir işlemde bulunmasının işbu madde uyarınca düzenlenen yasak kapsamında kalmadığını; gerçek kişi tüketici olmadığını; Site üzerinde sadece ticari/mesleki amaçla faaliyet gösterebileceğini; Site üzerindeki hiçbir işleminin tüketici mevzuatı kapsamında kalmadığını ve bu mevzuat uyarınca Medifoni’den herhangi bir talebi olamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.C. Web sitesinde yayınlanmış olan ürünlerin gerçek bilgileri içermesi, orijinalliği, son kullanım tarihleri vb. verileri “Satıcı” garantisi altındadır. Aracı hizmet sağlayıcı konumunda bulunan Medifoni.com; bu web sitesinde yer alan ürünlere ait bilgilerin “Satıcı” tarafından listelendiğini ve bu listelemelerden doğan zararların tazmin edilmesinin yalnızca satıcıdan istenebileceğini beyan eder. Bu hususta Medifoni.com’un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Satıcı, Site’de yer alacak ürünlerine ilişkin bilgileri, özellikleri ve şartları açık, doğru, kesin olarak sağlamakla yükümlü olduğunu; temin ettiği bu bilgilerin yasal koşullara uygun olduğunu ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini; Medifoni’nin bu bilgileri inceleme ve doğruluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını, ürünlere ilişkin marka, özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan bütün içeriklere yer vereceğini ve bu içeriklerin doğru ve güncel olduğunu, Alıcılar’ı yanıltıcı veya aldatıcı nitelikte olmadığını,içeriklerin herhangi bir şekilde üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir hakkını ihlal etmeyeceğini; bu içeriklerin kullanımına ilişkin gerekli izini ve onayı aldığını; Site’de katalog halinde tanımlı ürünlerden herhangi birini satışa çıkmak istediğinde, satacağı ürünün katalogda belirtilen tüm özellik ve şartlarını sağlayacağını ve katalogdan seçtiği ürünle birebir aynı olacağını beyan ve taahhüt eder.
Satıcı, Site’de yer alacak ürünlerini piyasa koşullarının çok üzerinde fahiş fiyatlarla satışa çıkarmayacağını ve başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların ve idari mercilerin belirledikleri kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.Ç. Üye kullanıcı, bu web sitesinde yer alan ürünlerin medifoni.com’a ait olmadığını, medifoni.com’un satış yapmadığını, ürünlerin yine bu sanal pazaryerine benzer bir sözleşmeyle kayıt olarak ürünlerini listeleyen “Satıcı”ya ait olduğunu bilmektedir. Web sitesinde gerçekleştirilen alışverişlerden doğan uyuşmazlıklarda husumetli taraf, davalı taraf olarak medifoni.com’un değil söz konusu satışa ait mesafeli satış sözleşmesinde “Satıcı” olarak tanımlanan sanal pazaryeri satıcısının gösterilmesi gerekmektedir. Bu satışlardan aracı medifoni.com’un herhangi bir maddi veya hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.D. Medifoni.com üzerinde gerçekleştirilen her bir alışveriş için ayrı mesafeli satış sözleşmesi oluşturulmaktadır. Üye kullanıcı alışverişe, siparişe özel oluşturulan mesafeli satış sözleşmesini her siparişin gerçekleştirilmesi esnasında okuduğunu beyan etmektedir. Üye, www.medifoni.com üzerinden herhangi bir Satıcı'dan vereceği siparişler için akdedilecek olan Satış Sözleşmeleri’nde;  Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu kabul ve beyan etmektedir. Medifoni.com ve MEDELEVEN Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. bu sözleşmenin tarafı değildir ve bu mesafeli satış sözleşmesinin ifası noktasında bir yükümlülük – borç altına girmemektedir.

5.E. Kullanıcı, web sitesine “Üye” olurken bu pazaryerinde yapılmış olan satışlara konu olan ürünlerin sıhhati, son kullanma tarihi, orijinalliği hususlarında; ürün detay sayfalarında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtması hususunda Medifoni.com’un bir garantörlüğünün bulunmadığını; bu hususlarda yaşanacak hukuki ve ticari uyuşmazlıklarda muhatabın satıcı olduğunu bildiğini beyan eder.
Üye, Satıcı’dan aldığı mal veya hizmetlerdeki ayıplardan hiçbir surette Medifoni’nin sorumlu olmadığını ve ilgili mevzuat hükümleri dâhilinde Medifoni’ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Medifoni’ye şimdiden ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.F. Medifoni, www.medifoni.com üzerinden gerçekleştirilen satışların bedellerinin tahsilatını bünyesinde sunduğu ödeme hizmetleri aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Medifoni, kendi komisyonunu düştükten sonra kalan ürün bedellerinin, Alıcılar tarafından verilen onaydan sonra en geç 14 (on dört) gün içerisinde Satıcılar’a iletilmesinden sorumludur. Alıcı, ürünün kendine teslim edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde herhangi bir itirazda bulunmazsa, ürüne onay vermiş sayılacaktır. Medifoni, bedellerin daha kısa sürelerde Satıcılar’a iletilmesi şeklinde farklı uygulamalara yer verebilir, bununla beraber herhalde Medifoni’nin söz konusu bedelleri Alıcı’nın onayından itibaren 14 (on dört) gün boyunca tutma hakkı saklıdır. Medifoni böylece, www.medifoni.com üzerinden gerçekleştirilen elektronik ticaretin güvenilirliğini sağlamaktadır. Medifoni’nin, satılan ürünlerin ücretlerini Satıcılar yerine tahsil etmesi, hiçbir suretle satıştan sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir.
Medifoni, kendi komisyonunu düştükten sonra kalan ürün bedellerini Satıcı’nın Site üzerinde belirttiği banka hesabına ödemekle, Satıcı’ya karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. Satıcı; ödemelerin Site üzerinde kendi belirlediği hesaba yapılacağını, üyelik bilgileri ile bildirilen işbu hesap numarasını dilediği gibi değiştirebileceğini, bildirilen hesap numarasının değişikliğine ilişkin tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve Site’de bildirdiği hesap numarasına Medifoni’nin ödeme yapmakla kendisine karşı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Toplam bedel, Medifoni.com tarafından satıcı adına, satıcıyla aralarında bulunan anlaşmaya istinaden sanal pos firması PayTR aracılığıyla tahsil edilmektedir. Alıcı malın bedelini aracı Firmaya ödemekle ürün bedelini ifa borcunu yerine getirmiş sayılacaktır.
Satıcı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 7. fıkrası uyarınca alacağı taksit ve ödeme erteleme sınırlamalarına dair kararlarına uyacağını ve alınan kararlara uygun olarak ürünleri satacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.G. Kullanıcı, bu web sitesine üye olurken; bu web sitesinde gerçekleştirmiş olduğu tüm muamele ve işlemlerde dürüstlük kuralına uygun olarak hareket edeceğini; genel ahlak kurallarına aykırı işlem yapmayacağını ve hukuk kurallarına riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ve kullanıcıların Medifoni.com ve eklerinde gerçekleştirmiş olduğu hukuka – web sitesinde yer alan sözleşmelere aykırı fiil ve eylemlerinden doğan hukuki ve cezai sorumluluğu üye – kullanıcının kendisine aittir.

5.Ğ. “Gizlilik Politikamız” ve “Kişisel Verilerin Korunması Politikamız”da detaylı olarak açıklandığı üzere yetkili makam ve merciilerin talebi halinde üye veya kullanıcıya ait bilgiler söz konusu yetkili makam veya mercii ile paylaşılacaktır.

5.H. Üye, www.medifoni.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Üyelik Sözleşmesi ile site içerisinde yer alan

 • Kullanım Koşulları hükümlerine,
 • Belirtilen tüm koşullara,
 • Tüm kural ve gerekliliklere,
 • Politikalara,
 • Yürürlükteki mevzuata,
 • Genel ahlak kurallarına

uygun olarak hareket edeceğini, site üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Üye’nin www.medifoni.com internet sitesi, mobil uygulamalar ile mobil site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
Üye, Medifoni’nin diğer kullanıcılarına ait profil, e-posta veya diğer kişisel bilgilerin toplanması, saklanması gibi işlemlerden kaçınacağını açıkça kabul etmektedir.

5.I. Üye’nin, Site üzerinden satış yapmak sureti ile Satıcı sıfatına haiz olması halinde Satıcı;

 1. Site üzerinde yayınlayacağı bütün ürünleri Site’de listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, ürünlerin tüm mevzuata uygun olarak piyasaya sunulduğunu ve/veya satıldığını ve/veya ithal edildiğini, internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, ilanda belirtilen niteliklere uygun olduğunu,
 2. Ürünlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya yetkili olduğunu,
 3. Ürünlerde kullandığı/kullanacağı marka, logo ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını veya bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir haklarını ihlal etmediğini,
 4. iv) yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını beyan ve kabul eder.

5.İ. Medifoni; doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, www.medifonin.com’un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamayacaktır.
Üye’nin, Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenebilecek zararlı yazılımlar sebebiyle, Medifoni tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararı karşısında Medifoni sorumlu değildir.
Medifoni, Site üzerinde meydana gelecek veri kayıplarından sorumlu değildir. Üye bu sebeple Medifoni’ye herhangi bir talep yöneltemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.J. Üye, Medifoni’de 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun madde 3/3 uyarınca satış işleminden önce Alıcı ile Satıcının bilgilerinin paylaşılmadığını bildiğini ve bu kapsamda bir talebinin bulunmadığını kabul eder. Üye, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, taksitli satıştan doğan vade farkı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilmektedir.

5.K. Ürünlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün bedelinin ödenmemesi, fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi, aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi, Medifoni’nin yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi gibi fiiller, işbu sözleşmenin ihlali sayılacaktır. Bu durumda Medifoni’nin, Üye’nin üyeliğini iptal etme hakkı saklı olduğu gibi, ortaya çıkan zararlardan dolayı her türlü dava ve tazminat hakkı da saklıdır. Medifoni , bu gibi hallerde Satıcı’nın ürünü için Alıcı tarafından ödenen bedelden kesinti yapma, bedeli ödememe hakkına sahip olacaktır.

5.L. Site üzerinde Satıcı tarafından yapılan satış işlemleri arasındaki bir işlemin Medifoni tarafından şüpheli olduğunun düşünülmesi ve/veya herhangi bir Üye’den, bankadan, yasal-idari bir merciden ve/veya herhangi bir üçüncü kişiden Satıcı tarafından yapılan bir satış işlemine ilişkin olarak Medifoni’ye bir bildirim veya şikayet gelmesi durumunda, Medifoni anılan işleme ilişkin uyuşmazlık çözülene kadar ve/veya yasal süreç tamamlanana kadar ve/veya işlemin şüpheli olmadığını tespit edene kadar, anılan işlem sebebiyle Satıcı’nın hak kazandığı bedeli (Alıcı işleme ilişkin Site üzerinden onay vermiş olsa dahi) Satıcı’ya aktarmayacaktır. Medifoni, bir işlemin çalıntı bir kredi kartı ile gerçekleştirildiğini veya işlemin suç işleme amacıyla bir araç olarak kullanıldığını tespit etmesi halinde, söz konusu işlemi derhal iptal etme ve üyeliği askıya alma hakkına sahiptir. Medifoni’nin bu kişiler hakkında yargı mercilerine başvurma ve tazminat isteme hakkı saklıdır.

5.M. Medifoni, www.medifoni.com ’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda bulunmamaktadır. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle Medifoni, Sanal Pazaryeri’nde yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu olmayacaktır. Keza yine söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü de sair mevzuat kapsamında bulunmamaktadır. Ayrıca Medifoni’nin, Satıcı veya Alıcı arasına herhangi bir surette acentelik, vekalet, ortaklık veya benzeri bir ilişki kurulmamaktadır. Ancak; Medifoni, yukarıda beyan edildiği üzere böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen, inisiyatifi tamamen Medifoni’ye ait olmak üzere, söz konusu içerikleri dilediği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve/veya silme hakkına sahiptir. Üye’nin, www.medifoni.com’da yayınladığı herhangi bir görselin, yazılı ve sair içeriğin Medifoni’nin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde, Üye, Medifoni’ye ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumlu olacaktır.

5.N. Medifoni, Satış Sözleşmesi ilişkisinde ve satış işlemlerinde hiçbir suretle taraf olarak bulunmamaktadır. Bu bağlamda Sanal Pazaryeri’nde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, varsa garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin zamanında teslim edilmesinden, Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır. Medifoni; satıcı, üretici veya ithalatçı sıfatına sahip olmadığından, www.medifoni.com üzerinden satılan ürünler nezdinde olabilecek ayıplardan da hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.O. Üye, satın aldığı ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır.
Üye, üründeki ayıp teslimat sırasında açıkça belli değilse ürünün teslim almasını müteakip 3 (üç) gün içerisinde ayıbı Satıcı’ya ihbar edebilecektir. İhbar koşuluna uyulmaması durumunda Üye, Satıcı'ya karşı ayıba karşı sorumluluk iddiasında bulunamayacak ve satılanı kabul etmiş sayılacaktır. Ayıp ihbar süresinin kullanılması için www.medifoni.com üzerinden yapılacak ihbar yeterli olacaktır.
Üye’nin satın aldığı bir üründe ayıp olması halinde, Üye ürünü Satıcı'ya iade etme hakkına sahiptir. Üye’nin süresinde ayıp ihbarında bulunmasından itibaren 3 (üç) gün içerisinde, ilgili ürünleri Satıcı'ya gönderilmek üzere kargoya vermesi veya Satıcı'ya teslim etmesi gerekmektedir. İadeye ilişkin gönderim masrafları, Medifoni’nin anlaşmalı kargo şirketlerinden biri ile ve ilgili siparişin iadesine özel üretilen anlaşmalı kargo kodu ile gönderilmek koşuluyla Satıcı tarafından karşılanacaktır.
Üye, ayıplı ürünü süresi içinde iade etmesi halinde Satıcı, ayıplı ürünleri teslim almasını müteakip 14 (on dört) gün içinde Üye’nin talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Satıcı, Site üzerinde yaptığı bir satışa ilişkin olarak, işbu Sözleşme ve Alıcı ile Satıcı arasındaki Satış Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak Alıcı tarafından iade edilen bir ürünün bedelini iade etmediği takdirde, Medifoni bu bedeli Satıcı’nın sonraki satışlarına ilişkin olarak hak kazanacağı bedellerden mahsup edebilir.Ayıplı ürünlerin iadesinde, mevzuatta öngörülen muayene ve ihbar sürelerine itibar edilecektir.
Üye, öngörülen muayene ve ihbar sürelerine uyulmaması, sürelere uyulmasına rağmen ürünün ayıplı olmaması veya iade/değişim/indirim talebinin haklı bir gerekçe olmaksızın yapılmış olması hallerinde, iade/değişim/indirim talebi kabul edilmeyecek ve Alıcı ödemiş olduğu bedelleri iade alamayacaktır.

5.Ö. Medifoni, www.medifoni.com üzerinden Üyeler tarafından gerçekleştirilen her bir satış işlemi karşılığında satış bedelinin %5,9’u (KDV ve banka hizmet bedeli dahil) oranında komisyona hak kazanacaktır. Medifoni işbu maddede belirtilen komisyon oranını dilediği takdirde tek taraflı olarak değiştirebilecektir. Bu durumda komisyon oranı değişikliği, anılan değişikliğin Medifoni tarafından uygulanmaya başlayacağı tarihin 7 (yedi) gün öncesinde, Medifoni tarafından Site üzerinden veya e-posta yoluyla Üye’ye bildirilecektir. Üye; belirtilen 7 (yedi) günlük sürenin bitimi itibariyle Site üzerindeki kullanımına son vermemesi halinde, yeni komisyon oranını kabul etmiş sayılacak ve Üye’nin sonraki satışlarında belirtilen komisyon oranı uygulanacaktır.

5.P. Medifoni’nin, ilgili mevzuatlar kapsamında yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgileri ilgili makamlarla paylaşabilecektir. Ayrıca Medifoni’ye bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Üye aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi ve/veya benzeri yasal sorumluluk doğuran bir tebligat ulaşması halinde, Medifoni Üye'nin cari hesabındaki bakiyeyi, yasal tebligatta belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere ve Üye'ye haber vermeksizin bloke edebilecektir.

5.R.  www.medifoni.com internet sitesinde üyelik oluşturulduğunda Üye'den alınan kişisel veriler; Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, www.medifoni.com’nun herhangi bir şekilde kötüye kullanımı, ilgili mevzuatlar kapsamında suç oluşturabilecek konularda çıkan yargıya intikal etmiş uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri için makamlar tarafından talep edilmesi halinde ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletilebilecektir. Üye, söz konusu duruma onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.S. Üye, www.medifoni.com'u hiçbir şekilde hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. Aşağıdaki hallerle sınırlı kalmamak kaydıyla ve fakat örnek teşkil etmek açısından aşağıdaki haller hukuka ve ahlaka aykırı kullanımları örneklemektedir;

 • Sitenin, herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,
 • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, Site’nin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
 • www.medifoni.com’ da yapılan yorumların ve puanlamaların işbu internet sitesi dışında herhangi bir şekilde sosyal mecralarda kullanılması, yayınlanması veya yorumlar ile puanlamaların manipüle edilecek şekilde kullanılması;
 • www.medifoni.com’a virüs veya www.medifoni.com’un veri tabanına, www.medifoni.com üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;
 • Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dahil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması;
 • www.medifoni.com tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Medifoni’nin önceden yazılı izni alınmaksızın www.Medifoni.com üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Web Sitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

5.Ş. Üye www.medifoni.com’da işlem yaparken, bu işlemleri teknik olarak internet sitesine hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde kullanmakla yükümlüdür. Üye, www.medifoni.com’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Üye, ayrıca Site üzerinde; Site dışına yönlendirici hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

5.T. www.medifoni.com’un veya site içindeki herhangi bir içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olarak kabul edilmektedir. İşbu durum söz konusu olduğunda Medifoni’nin fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla tüm dava, talep ve tazminat hakları saklı bulunmaktadır.

5.U. Üye, Medifoni’nin kendisiyle iletişim kurmak için kullanacağı her türlü bilgiyi güncellemekle mükelleftir. Güncellemediği takdirde meydana gelebilecek zararlardan, eksikliklerden vb. Medifoni sorumlu tutulmayacaktır. Site üzerinden ilanen yapılacak bildirimlerin dışında belirtilen e-posta adresine veya posta adresine de bildirim yapılabilecektir. Herhangi bir e-posta veya adres değişikliği 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak bildirilmediği veya Site’de güncellenmediği takdirde, Üye’nin mevcut e-posta adresine veya posta adresine yapılacak tebligat hukuken geçerli kabul edilecektir.

5.Ü. Üye’nin, Medifoni’nin önceden yazılı onayını almaksızın, işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik etmesi mümkün değildir.

5.V. Taraflar'dan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

5.Y. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki niteliğinde olan Alıcı ve Satıcı kurallarına ilişkin diğer bilgiler www.medifoni.com adresinde bulunmaktadır.

5.Z. Mevzuatın, internet sitemizin veya taşıma işini yapacak olan kargo şirketinin belirleyebileceği “taşınması yasak olan ürünler” listesinde yer alan ürünlerin Satıcı tarafından satılıp gönderilmesi halinde, Medifoni’nin bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye’ye rücu etme hakkı mevcuttur. Aynı şekilde satılması yasak ürünlerin satışa çıkarılması ve Site’de ilan edilmesi halinde, Medifoni’nin bundan doğabilecek her türlü sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Üye’ye rücu etme hakkı mevcuttur.

5.AA. Hasarlı kargoların Satıcı tarafından iade alınmaması halinde resmi mercilerce tahakkuk ettirilecek idari para cezaları, sözleşmesel, hukuki ve cezai sorumluluk için Medifoni’nin Üye’ye rücu etme hakkı mevcuttur.

5.AB. İşbu Sözleşme’de öngörülen iş ve işlemler veya Sözleşme’ye aykırılık sebebiyle Medifoni’ üzerinde doğabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarar ve sair maliyet, Üye’nin eğer var ise, Medifoni nezdindeki cari hesabından mahsup edilebilecektir. Üye, işlemleri sebebiyle Medifoni üzerinde oluşabilecek her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. Medifoni, işbu Sözleşme kapsamında doğacak bütün zararlarını, zararın doğduğu tarih itibariyle Üye’nin mevcut alacaklarından mahsup edebileceği gibi, Üye’nin gelecekteki satışları sebebiyle hak kazanacağı bütün bedellerden de mahsup edebilir.

5.AC. Medifoni; Üye tarafından Site’ye eklenen ürünleri ve/veya Üye tarafından Site üzerinde yayınlanan her türlü yazı, yorum, ilan ve sair içerikleri dilediği zaman ve herhangi bir sebep göstermeksizin yayından kaldırabilir. Medifoni, herhangi bir ön bildirimde bulunmadan Üye’nin Site üzerindeki profilini askıya alabilir veya yayından kaldırabilir. Bu durumda Üye herhangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi, hiçbir nam ve ad altında tazminat da talep edemez.

5.AÇ. Üye; diğer Üyeler’e ve/veya üçüncü kişilere Medifoni ve/veya Site aleyhinde beyanlarda bulunmayacağını, herhangi bir şekilde Medifoni ve/veya Site’yi kötülemeyeceğini ve Medifoni/Site’ye yönelik haksız rekabet eylemleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye; mesaj vb. herhangi bir yöntem ile diğer Üyeler’i Site haricindeki başka internet sitelerine yönlendirmeyeceğini; Site üzerindeki alışveriş işlemlerini Site haricinde herhangi bir yöntemle gerçekleştirmeyeceğini/gerçekleştirmeye teşvik etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin işbu maddeye aykırı faaliyetlerde bulunduğunun tespit edilmesi halinde, Medifoni anılan Üye’nin üyeliğine derhal son verecek ve aynı bilgiler ile tekrar bir üyelik hesabı oluşturulmasını da engelleyebilecektir.
Bu durumda Medifoni’nin, Sözleşme’nin 12.1. numaralı maddesi uyarınca Sözleşme’ye aykırılıktan doğan zararlarını tazmin hakkı saklıdır.

5.AD. Medifon , Site üzerinden, Medifoni’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Medifoni’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.AE. Üye, diğer Üyeler’in erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.AF. Üye’nin, Site'ye üye olurken belirlediği kullanıcı ismi de işbu Sözleşme içinde yer alan hükümlere tabi olup Üye, üçüncü şahısların kişilik, telif, marka, ticari unvana ilişkin haklarını ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir hakkını ihlal etmeyen bir kullanıcı ismi belirleyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.AG. Üye, Site üzerinde diğer Üyeler’e ve/veya diğer Üyeler’in ilanlarına/ürünlerine ilişkin olarak Medifoni’nin belirlediği koşullarda puan, değerlendirme ve yorum paylaşabilir. Üye tarafından, diğer Üyeler ve/veya ilanlara/ürünlere ilişkin olarak Site’ye eklenen puan, değerlendirme ve yorumlar, Site üzerinde diğer Üyeler ve Site’ye giriş yapan üçüncü kişiler tarafından görülebilecektir. Üyeler tarafından Site üzerinde eklenen söz konusu puan, değerlendirme ve yorumlar, ilgili Üyeler’in kendi görüşlerini yansıtmakta olup; anılan puan, değerlendirme ve yorumlar ile Medifoni’nin herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Medifoni, söz konusu puan, değerlendirme ve yorumları herhangi bir şekilde denetlememektedir ve kontrol etmemektedir. Anılan puan, değerlendirme ve yorumlar açısından sadece yer sağlayıcı olan Medifoni’nin, bunlara ilişkin hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.AĞ. Alıcı, satın almış olduğu ürünü sadece mevzuatta öngörülen ayıp hükümleri kapsamında veya Satıcı’nın iade talebini açıkça kabul etmesi halinde iade edebilecektir. Bahsi geçen hususlar dışında Alıcı’nın ürünün iadesini talep etme veya siparişini iptal etme hakkı bulunmamaktadır.

5.AH. Üye/Satıcı, yukarıda belirtilen işbu maddelerde belirtilen bütün hususlara yönelik olarak

 • Diğer Üyeler ve/veya üçüncü kişiler ve/veya yasal/idari merciler karşısında münhasıran sorumlu olup, Medifoni’nin bu hususlara ilişkin hiçbir hukuki/cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. İlgili sorumluluklar Üye/Satıcıya aittir.
 • İşbu maddelerde belirtilen yükümlülüklerine aykırı davranması halinde Medifoni’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshi ile diğer yasal hakları saklıdır.
 • İşbu Üyelik Sözleşmesi’ni kabul etmekle, Kullanım Koşulları’nı ve Medifoni marka hakları ile teknik yapısına karşı olabilecek tecavüzlere karşı tüm sorumlulukları kabul etmektedir.

MADDE 6- GİZLİLİK

6.A. İşbu üyelik sözleşmesi üye kullanıcı ve medifoni.com arasında akdedilmiş olup, bu üyelik sözleşmesi sonucunda elde edilen kullanıcı hesabının sağlamış olduğu yetiler gizlilik hükümlerine tabidir. Fakat üye veya kullanıcı, sanal pazaryerinin işleyişini sağlamak için zorunlu olan verilerin medifoni.com tarafından satıcıyla veya satıcılarla da paylaşılacağını kabul etmektedir.Aynı gerekçelerle pazar yerine satıcı/tedarikçi olarak üye olan/sanal pazar yerini kullanan satıcıların da bilgileri diğer satıcılarla veya son kullanıcıyla işin niteliğine uygun ve yeterli düzeyde paylaşılabilecektir.

6.B. Web sitemizde yer alan teklif usulü veya satıcılar tarafından verilen fiyatlar gizlilik politikasına tabi olmayıp medifoni.com ve firmamız bu fiyatları istediği platformlarda paylaşabilir; infografiklerde, reklamlarda, promosyonlarda kullanabilir; işleyebilir, istatistik çıkarabilir.

6.C. Gizlilik ve Güvenlik Politikamıza buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

6.D. Kişisel Verilerin Korunması Politikamıza ve bu politikadan doğan haklarınızı nasıl kullanacağınıza dair bilgilendirme metnine buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

6.E. Medifoni, www.medifoni.com’daki Hizmetler’den Üye’nin yararlanabilmesi için bizzat Üye’nin kendisinin sağladığı kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) (Kabul Tarihi: 24/3/2016 | Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi: 7/4/2016 Sayısı: 29677); ile sair mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir.

6.F. Medifoni, Üye'nin sağladığı kişisel verileri sitede yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir.

6.G. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Üyelik işlemini tamamlayarak www.medifoni.com internet sitesine üye olduğunda işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nı kabul etmiş sayılmaktadır. Ve Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açıkça ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarla ilgili daha fazla bilgi için Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na internet sitesinde ilgili sekmeden ulaşılabilmektedir.

6.Ğ. Kişisel verilerle ilgili her türlü soru ve görüş bildirimi için, Medifoni’yeinfo@medifoni.com e-posta adresinden ulaşılabilecektir. Aynı şekilde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde kapsamında sahip olunan haklar, Üye tarafından her zaman kullanılabilecektir.

6.H. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ: MEDİFONİ| Medeleven Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. Adres: / ISTANBUL Telefon: 0 850 360 63 34
İnternet: www.medifoni.com
E-Mail: info@medifoni.com

6.I. Üye’nin ww.medifoni.com’a beyan ettiği ve paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiği kişisel verilerin, Medifoni’nin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerinin ifası amacıyla toplanması ve kullanılması gerekmekte olup, Medifoni işbu yükümlülüklerini yukarıda bahsi geçen ilgili kanunlar kapsamında yerine getirmektedir. Üye’ye ait hangi Kişisel Verilerin ne şekilde kullanıldığı, işlendiği, saklandığı, aktarıldığı, vb. işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirlenmekte ve www.medifoni.com sitesinde erişime sunulmaktadır.

6.İ. Medifoni ile paylaşılan kişisel veriler, Medifoni’nin gözetimi ve kontrolü altında bulunmaktadır. Medifoni, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatına haiz bulunmaktadır. Bu konudaki yükümlülüğünün farkında olarak Medifoni, veri işleme politikalarını her zaman mevzuatlar doğrultusunda güncelleme hakkına sahiptir.

MADDE 7- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.A.Medifoni.com web sitesine, bu web sitesinde yer alan görsellere, sanal pazaryeri web yazılımına ve Medifoni markasına ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları MEDELEVEN Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. mülkiyetindedir.

7.B. Medifoni, markası ve logosu, sloganlar, promosyonlar, www.medifoni.com internet sitesinin, mobil uygulamasının, mobil sitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Medifoni tarafından oluşturulan her türlü marka, patent, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ve mali haklar dahil sair bütün haklar ile her türlü tasarruf yetkisi, gerek fikri ve sınai haklar mevzuatı, gerek Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri, gerek ise sair mevcut ve müstakbel ilgili mevzuat anlamında münhasıran ve müstakilen Medifoni’nin mülkiyetinde bulunmaktadır. Tüm bunlar; MEDELEVEN Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın üye veya kullanıcılar tarafından kullanılamaz.Üye, Medifoni’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını kullanamayacak, kopyalayamayacak, paylaşamayacak, dağıtamayacak, sergileyemeyecek, çoğaltamayacak, reklam ve/veya tanıtım amaçlı, vb. amaçlarla kullanamayacaktır. Üye, www.medifoni.com’nin internet sitesini, mobil uygulamasını, mobil sitesini veya bunların bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda Medifoni’nin izni olmadan kullanamayacaktır. Medifoni ise Üye’nin ticari unvanını, markasını ve bununla sınırlı olmaksızın Site’de yer alantüm bilgilerini işbu Sözleşme kapsamında Hizmet’in sunulması ve Medifoni’nin tanıtımı amacıyla kullanabilir, çoğaltabilir ve yayabilir. Üye; bahsi geçen bilgilerinin işbu Sözleşme kapsamında Medifoni tarafından kullanılabileceğini; bu hususta Sözleşme süresi boyunca Medifoni’ye izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Medifoni’nin mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Medifoni’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Böyle bir durumda, Medifoni , üzerinde doğabilecek her türlü zararı ve sair maliyeti Üye’nin, eğer var ise, nezdindeki cari hesabından mahsup edebilecektir. Medifoni işbu Sözleşme kapsamında doğacak bütün zararlarını, Üye’nin zarar tarihi itibariyle mevcut alacaklarından mahsup edebileceği gibi, Üye’nin gelecekteki satışları sebebiyle hak kazanacağı bütün bedellerden de mahsup edebilir.

7.C. İzinsiz ve usulsüz kullanımlar sonucu MEDELEVEN Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. veya üçüncü kişiler zarara uğrarsa; izinsiz veya usulsüz kullanan kullanıcı – üye bu zararı tazminle mükelleftir.

7.Ç.  Medifoni, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden Üyeler tarafından yapılacak başvuruları teknik imkanın ve işgücünün elverdiği ölçüde inceleyecektir. Üyeler, böyle bir başvuruda bulunmaları halinde iddialarını ispatla ve ilgili tüm belgeleri sunmakla yükümlüdürler. Medifoni yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürünlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu tarz durumlarda kullanıcı, Medifoni’ye, info@medifoni.com e-posta adresinden ulaşabilecektir.

7.D. Üye site üzerinde ekleyeceği görsel, fotoğraf, yazılı içerik, marka, logo ve bunlarla sınırlı olmaksızın fikri ve sınai mülkiyet haklarına konu bütün öğelerin Sözleşme süresi boyunca Medifoni üzerinde yayınlanmasına onayı olduğunu, bu hususta Medifoni’nin Sözleşme süresi boyunca basit lisans şeklinde izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8- MÜCBİR SEBEP

İşbu sözleşmede taraflara yüklenen sorumluluklardan herhangi biri, tarafların iradeleri dışında oluşan kaza, yangın, deprem, su baskını, grev, savaş, iç savaş, isyan, idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir yasal düzenleme yahut benzerleri nedeniyle yerine getirilememekteyse ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul edilir. Söz konusu mücbir sebep 90 günden fazla sürer ve sözleşmenin ifasını imkansız kılarsa sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Sözleşme süresi içerisinde mücbir sebebin ortadan kalkması halinde taraflar durumu yeniden değerlendirerek sözleşmenin yeniden kurulmasına karar verebilirler. Sözleşmenin feshi halinde mücbir sebebin ortaya çıkması anına kadar geçen süre içerisinde oluşan yükümlülükler devam eder. Taraflar mücbir sebebi bahane ederek önceki yükümlülüklerinden kurtulamazlar.

MADDE 9- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
MEDELEVEN Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. ve Medifoni.com işbu üyelik sözleşmesini, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve www.medifoni.com’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla www.medifoni.com’da öncesinde veya hemen sonrasında ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Sözleşmelerin değiştirilmiş olan hükümleri yayım tarihinden itibaren hüküm doğuracaktır. Diğer hükümler geçerliliğini ve yürürlüğünü koruyacaktır.
MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

10.A. Satılan mal veya hizmete ilişkin sorumluluk bizzat Satıcı’ya aittir. Bununla birlikte Alıcılar, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili şikâyetlerini Satıcılar’a doğrudan veya Medifoni üzerinden Madde 9’da beyan olunduğu üzere iletebilirler. Şikâyetin, Medifoni’ye iletilmesi halinde Medifoni sorunun çözülmesi için mümkün olan tüm desteği sağlayacaktır.

10.B. İşbu üyelik sözleşmesinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri, İstanbul Çağlayan Adliyesi İcra Müdürlükleri ve İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri münhasıran yetkilidir.
MADDE 11- ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ
Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcı’ya iletebilir. Site üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin Medifoni’nin herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden Alıcı, info@medifoni.com adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde Medifoni satılan ürünler bakımından sorumlu olmamasına rağmen, Alıcı’ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için imkanlarının el verdiği ölçüde teknik destek verebilecektir.


MADDE 12- DELİLLER / BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesinin tarafları bu sözleşmeden veya bu sözleşmenin eki mahiyetindeki işlemlerden doğabilecek ihtilaflarda medifoni.com tarafından tutulan kayıt verilerinin, Satıcı’nın veya MEDELEVEN Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’nin  ticari defter ve ticari kayıtlarının, söz konusu işleme dair medifoni.com veya Satıcı nezdinde tutulan veritabanı kayıtlarının kesin, münhasır ve bağlayıcı delil olduğunu ve işbu mesafeli satış sözleşmesinin 22. maddesinin  6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil niteliğinde olduğunu kabul ve beyan eder.

MADDE 13- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH

13.A. İşbu sözleşme hükümlerinin bir veya bir kısmının ihlali veya bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde  Medifoni’nin zararlarının tazmini dahil tüm hakları saklı kalmak üzere işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkı saklı bulunmaktadır. Bu fesihten dolayı Üye, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir. Sözleşme’ye  aykırılık sebebiyle üyeliği  Medifoni tarafından sonlandırılan Üye’nin, gelecekte Site üzerinde üyelik oluşturması da Medifoni tarafından engellenebilecektir.

13.B. Site üzerinde ürün satın aldığında, ürün satışa sunduğunda veya herhangi bir şekilde Hizmet’ten yararlanırken, Sözleşme ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı davranan Üye, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Üyeler’in, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da, tek başına sorumlu olacaktır.

13.C. Medifoni, Üye’nin Sözleşme’ye ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere

13.Ç. Medifoni dilerse bu bedelleri; Üye’nin Site üzerindeki satışları sebebiyle hak kazanmış olduğu/kazanacağı bedellerden (Sözleşme sona ermiş olsa bile) mahsup edebilir.

13.D. İşbu Sözleşme hükümleri Medifoni  tarafından ilgili mevzuatlara uygun kalınmak suretiyle her zaman değiştirilebilir. Sözleşme hükümleri tamamen veya kısmen değiştirilebilecek olup, işbu değişikliğin kısmen olması halinde değiştirilmemiş olan hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13.E. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

13.F. Medifoni, dilediği zaman, işbu Sözleşme uyarınca Üye’ye verdiği Hizmet’i kalıcı veya geçici olarak durdurabilir; Hizmet’i ve Site’yi kullanım şeklini değiştirebilir, Site’ye üyeliği kısmen ve/veya tamamen ücretli hale getirebilir veya işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Medifoni’nin işbu madde uyarınca Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetmesi halinde, Üye’nin Sözleşme’nin feshinden önce Sözleşme uyarınca hak kazanmış olduğu (işbu Sözleşme, Satış Sözleşmesi veya ilgili mevzuat hükümleri uyarınca herhangi bir iade işlemine konu olmayan) bedelleri fesih tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üye’ye aktaracaktır.

13.G. Üye’nin kendi isteği ile üyelik hesabını kapatması halinde, işbu Sözleşme (Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen bütün hususlara ilişkin sorumluluğu süresiz olarak devam edecek olmakla birlikte) kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

13.Ğ. Üye’nin, sahip olduğu ruhsat herhangi bir sebeple sona ererse Üye, en geç ruhsatın sona erdiği tarih itibariyle Site üzerindeki üyeliğine son vereceğini ve üyeliğin sonlandırılması ile birlikte işbu Sözleşme’nin kendiliğinden sona ermiş sayılacağını (Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen bütün hususlara ilişkin sorumluluğu süresiz olarak devam edecek olmakla birlikte) kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 14- KREDİ VE BANKA KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin güvenliğini ön planda tutmaktadır. Kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. Aracı PAYTR tarafından ödeme onayı alınmakta ve yasal gerekliliğe uygun olarak kredi kartı numaranızın tamamı veya bir kısmı yine bu aracı firma tarafından yasal süreye ve şekle uygun olarak muhafaza edilmektedir.


MADDE 15 - YASAK İŞLEMLER

Kullanıcı web sitesine üye olurken aşağıda yer alan yasak işlemlerde veya bu sonuçları doğuracak diğer işlemlerde bulunmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder. (Burada yer alan yasak işlemler örnekleme maksadıyla yazılmıştır. Sınırlı sayıda değildir.)
Kullanıcı bu web sitesine üye olurken;

 • Web sitesinde bulunan ürünleri üçüncü parti yazılımlar veya başka bir yöntemle (Crawler bot vb.) listelemeyeceğini,
 • Medifoni.com ve eki mahiyetindeki uygulamaların sıhhatini bozacak davranışlarda bulunmayacağını,
 • Tersine mühendislik vb. faaliyetlerde bulunmayacağını,
 • Veri tabanı, web site dosyaları, sanal pos hesabı vb. platformlara sızma – hack girişiminde bulunmayacağını,
 • Web sitesinin içeriğini kopyalamayacağını,
 • Web sitesinde bulunan tüm hukuki metinlerin hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmayacağını,
 • Medifoni.com ve eklerini kullanırken Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat bağlamında suç teşkil edecek faaliyetlerde bulunmayacağını,
 • Dürüstlük kuralına ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunmayacağını,
 • Site içi yazışmalarda ve ürün değerlendirmelerinde küfür, argo, hakaret, gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmayacağını,
 • Satıcı, medifoni veya diğer üye/kullanıcılara zarar verecek herhangi bir faaliyette bulunmayacağını,
 • Robot, bot, virüs gibi yöntemleri kullanarak medifoni.com’a erişmeyeceğini,
  peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıda yasak işlemler olarak sayılan işlemler örnek mahiyetindedir. Bu ve benzeri davranışlardan kaynaklanan zararı tazmin etme yükümlülüğü üye kullanıcıya aittir.

MADDE 16 - HUKUKİ METİNLERİN BÜTÜNLÜĞÜ
Sitemizde yer alan hukuki metinler gerek anlam gerekse yürürlük bakımından birbirinin devamı ve tamamlar niteliktedir.

MADDE 17 - UYGULANACAK HUKUK VE SÖZLEŞME DİLİ

İşbu üyelik sözleşmesi Türkçe yazılmıştır. Sözleşmeye uygulanacak hukuk Türk Hukukudur. Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kanun ve diğer mevzuatına tabi olacaktır.

MADDE 18 - YÜRÜRLÜK

İşbu sözleşmenin onaylanması ile yukarıdaki tüm şart ve koşulları kayıtsız olarak kabul edilmiş olup, 18 (on sekiz) maddeden ibaret bu Sözleşme, Üye tarafından tamamıyla okunarak ve anladığına dair kutucuğun işaretlemesi ile işbu sözleşme elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş sayılır ve akabinde üyelik işlemini tamamlamasıyla yürürlüğe girer.

medifoni.com Fırsatları

Medifoni’de herkes hem alıcı, hem satıcıdır. Tüm paydaşların sağladığı bu sınırsız ürün çeşitliliğini mutlaka deneyimlemeni isteriz.

Medifoni ile çevrendeki alıcılara ve satıcılara bağlı kalmadan, ülkemizin tüm bölgelerinden ürün alıp her yere ürün satabilir, böylece alıcı ve tedarikçilerini çeşitlendirebilirsin.

Medifoni’de ödeme yöntemlerinin hepsi %100 güvenli olup Kredi Kartı ödemelerine ek olarak Medifoni size çeşitli ödeme imkanları sunar. Medifoni’de, sana en uygun ödeme seçeneğini kullanarak istediğin yöntemle ödeme yapabilirsin.

Medifoni’nin sana sağladığı sınırsız kampanyalardan faydalanabilir ve her alışverişten sonra kazanacağın Medipara’ları bir sonraki siparişinizde kullanarak karlılığını arttırabilirsin.

İstersen sende stok fazlası ürünlerini en düşük komisyon oranları ile diğer Diş Hekimleri veya Medifoni deki diğer tüm alıcılara hızlıca satabilirsin. Böylece stok fazlası ürünlerinizin satışını yapıp stok maliyeti azaltabilirsin.

Medifoni üzerinden dilediğin şekilde kendi kampanyanı oluşturabilir ve satışlarını arttırabilirsin.

Hızlıca inceleyebilir,
Fiyat karşılaştırması yaparak en avantajlı fırsatları yakalayabilir ve
En uygun fiyatlara alabilir.

Hem alırken hem de satarken Medifoni anlaşmalı Kargo Firmalarının sana özel sağladığı uygun fiyatlardan yararlanabilirsin.

Alışveriş sonrası siparişini kontrol edip satıcıya para aktarımını kendin sağlayabilirsin.

Medifoni’de her ürünün kategorisi, resmi ve diğer tüm özellikleri bellidir. Medifoni’de çok hızlı bir şekilde İster 1 ürünü, ister 10.000 ürünü satışa çıkarabilirsin.

Medifoni size sezonluk veya diğer ihtiyaçlarınıza göre akıllı ürün önerilerinde bulunur. En çok talep gören, en çok satan, en uygun fiyata olan ürünlere vs. Medifoni’de kolayca ulaşabilirsin.

Medifoni, Kargo’dan para kazanmayı amaçlamaz. Bu bağlamda eğer varsa kendi anlaşmalı kargo fiyatlarını da Medifoni’ye tanıtıp kendi anlaşmalı kargo fiyatların üzerinden de ürün satışı yapabilirsin.

Türkiye’deki tüm Sağlık Sektörü, Medifoni çatısı altında bir arada geliyor. Sende bu ailenin bir parçası olmak istersen aşağıdaki üye ol butonu üzerinden hızlıca üye olabilirsin.