Gizlilik
ve Güvenlik

1.TANIMLAR VE GİRİŞ

Kullanmış olduğunuz medifoni.com adresinde kayıtlı web sitesi MEDELEVEN Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. firmasına aittir ve yine bu firma tarafından işletilir.

MEDELEVEN Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. bu web sitesinde bulunan ön planda çalışan veya arka planda çalışan yazılımlar/modüller aracılığıyla kişisel ve diğer verileri toplayabilir. Toplanan kişisel verilerin nasıl işlendiği hususunda “Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metni” web sitemizde yer almaktadır. Buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

medifoni.com B2B ve B2C formatında satış yapmakta olan; satıcılarla gerek satıcıları gerekse son kullanıcıyı birleştirme olan ve bu amaca uygun büyümekte olan bir sanal pazar yeridir. medifoni.com, işin niteliği gereği web sitesini kullanan kullanıcılardan çerezler vasıtasıyla veriler toplamaktadır. Ayrıca kullanıcısına ait bilgileri formlar, anketler, kullanıcı işlemleri aracılığıyla mevzuata uygun olarak toplamaktadır.

Firmamız kullanıcıdan bu bilgi ve verileri üyelik, satış, giriş, çıkış, sipariş, ürün listeleme gibi türlü operasyonlar ve işlemler esnasında toplayabilir. Bu hususa dair peşin kabul; kullanıcı ile firma arasında geçerli olan Üyelik Sözleşmesinde peşinen kabul edilmiştir. Buraya tıklayarak web sitemizde geçerli olan güncel üyelik sözleşmesine ulaşabilirsiniz.

Firmamız, medifoni.com ve alt sayfaları/linkleri aracılığıyla toplamış olduğu yukarıda belirtilmiş olan ve diğer verileri; dönemsel mağaza promosyonları, sipariş bilgilendirmesi, güvenli giriş uygulamaları ve diğer işin niteliğinden doğan işlemlerde kullanabilecektir.

Üyelerimiz/kullanıcılarımız vermiş oldukları bilgilerin bir kısmını “Hesabım” sayfasından değiştirebilecektir. İşin niteliği ve mevzuat gereği değiştirilen bilgiler 5 yıl süreyle firmamız tarafından mevzuata uygun şekilde muhafaza edilecektir.

Web sitemiz üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilen onay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgiler, üyelik aşamasında kullanıcı ile yaptığımız "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

Web sitemize giriş yapan, web sitemizi kullanan ve üye olan kullanıcıların IP adresleri güvenlik ve mevzuat gereği kaydedilmektedir. Bu IP adresleri medifoni.com’un doğru reklam politikaları üretebilmesi için de kullanılabilecek ve demografik olarak sınıflandırılabilecektir.

MEDELEVEN Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. firması, medifoni.com aracılığıyla toplamış olduğu verileri yasal sınırlar içerisinde reklamlar, promosyonlar ve pazarlama argümanlarında kullanabilir ve işbirliği içerisinde olduğu yüklenicilere kullandırtabilir. Web sitesine kullanıcı tarafından kaydedilen kişisel bilgiler; gerekmesi durumunda kullanıcıyla iletişime geçmek için de kullanılabilecektir.

MEDELEVEN Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. firması ve medifoni.com, gizlilik sözleşmesine uygun olarak toplanmış verilerin gizliliğini sağlamayı; bunların ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi misyon edinmekte ve taahhüt etmektedir.

2.SANAL PAZAR YERİNE İLİŞKİN POLİTİKALAR

Medifoni.com, hem bir satıcı olarak satış yapmakta hem de sanal pazar yeri olarak diğer satıcıların satış yapabilmesine dair imkanlar sunmaktadır. İnternet sitemiz aracılığıyla yapılan ve bir tarafının sanal pazar yeri satıcısı diğer tarafının müşteri veya diğer bir satıcı olması durumunda bu satışın yerine getirilmesi ve borcun ifa edilebilmesi için bir takım verileri satıcıyla paylaşmak gerekmektedir. Bu verilerin söz konusu satışı gerçekleştiren satıcıyla paylaşılıyor olması bu gizlilik ve güvenlik politikasının ihlalini teşkil etmeyecektir. Site kullanıcısı anasayfada ve diğer sayfalarda yer alan ibarelerden bu sitenin bir sanal pazar yeri olduğunu anlamakta ve bilmektedir. Bu gerekçeyle kullanıcı, sanal pazar yerinin işleyişini sağlamak için zorunlu olan verilerin medifoni.com tarafından satıcıyla veya satıcılarla da paylaşılacağını kabul etmektedir.

Aynı gerekçelerle pazar yerine satıcı/tedarikçi olarak üye olan/sanal pazar yerini kullanan satıcıların da bilgileri diğer satıcılarla veya son kullanıcıyla işin niteliğine uygun ve yeterli düzeyde paylaşılabilecektir.

Web sitemizde yer alan teklif usulü veya satıcılar tarafından verilen fiyatlar gizlilik politikasına tabi olmayıp medifoni.com ve firmamız bu fiyatları istediği platformlarda paylaşabilir; infografiklerde, reklamlarda, promosyonlarda kullanabilir; işleyebilir, istatistik çıkarabilir.

3. ÜÇÜNCÜ TARAF UYGULAMALAR VE WEB SİTELERİ

Web sitemiz; yazılımsal geliştirmeler, reklamlar, promosyonlar ve arama motoru takibi gibi gerekçelerle üçüncü parti yazılımlar kullanmaktadır. Web sitemizden dışarıya verilen (nofollow) linklerde paylaşılanlardan web sitemiz ve firmamızın sorumluluğu bulunmamaktadır. Web sitemiz dışında yapılan işlemlerde verilerinin güvenliği sağlamak kullanıcının sorumluluğundadır. Üçüncü parti yazılımlar ve web sitelerinin veri toplamalarına dair hususlar bu sözleşme kapsamında değildir.

4. E-POSTA GÜVENLİĞİ

Web sitemize veya firmamıza ait elektronik adreslere göndermiş olduğunuz e-postalarda, şifre ve kredi/banka kartı bilgilerinizi paylaşmayınız. Firmamız E-Postalarda yer alan hususların gizliliğini sağlamak maksadıyla üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmektedir. Fakat e-posta sistemlerinin işleyişi hosting/sunucular tarafından sağlandığından ve üçüncü kişilerin belirli usullere uygun olarak bu e-postalara erişimi mümkün olabileceğinden gizli, özel bilgilerinizi firmamıza yollamış olduğunuz e-postalarda kullanmamanızı tavsiye ederiz.

5. TARAYICI ÇEREZLERİ

6. KREDİ VE BANKA KARTI GÜVENLİĞİ

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapan kredi kartı ve banka kartı sahiplerinin güvenliğini ön planda tutmaktadır. Kredi kartı ve banka kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır. Aracı Paytr tarafından ödeme onayı alınmakta ve yasal gerekliliğe uygun olarak kredi kartı numaranızın tamamı veya bir kısmı yine bu aracı firma tarafından yasal süreye ve şekle uygun olarak muhafaza edilmektedir.

Web sitemizde 256 Bit Let's Encrypt R3 SSL Sertifikası kullanılmaktadır. Alışveriş sırasında kullanmış olduğunuz kredi kartı veya banka kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 256 bit SSL sertifikası ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya/sanal pos sağlayıcısına ulaştırılır. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur. Web sitemize ve firmamıza yalnızca ödeme kuruluşu tarafından onay mesajı iletilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere firmamız dışında sadece siz ulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üyelik işlemleri sırasında 256 Bit SSL güvenlik serfikası kullanıdığından ötürü üye giriş bilgilerinizin güvenliğini sağladığınız takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan bir uluslararası bir şifreleme sistemidir.

Kredi kartı güvenliğine dair diğer hususlar ile alakalı bilgi almak için web sitemizin muhtelif alanlarında yer alan iletişim bilgilerimiz veya bu metnin sonunda bulunan iletişim bilgilerimiz aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.

7. İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Yönetmelik v.b. yetkili ve görevli hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluk ve yükümlülüklere uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından, bağımsız ve tarafsız Türk mahkemeleri veya derdest bir hukuki uyuşmazlık esnasında yetkili hakem heyeti veya yabancı ülke mahkemesince usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli veya zorunlu olduğu haller;

5.Sanal pazar yerinin işleyişi gereği satıcıya, yapmış olduğu satış gereği davranabilmesi için verilecek bilgiler;

6.Usulüne ve kanuna uygun olarak firma verilerinin raporlanması amacıyla üçüncü kişilerden yine arada bulunan bir gizlilik sözleşmesi olması şartıyla hizmet alınması durumundadır.

YÜRÜRLÜK

Firmamız, medifoni.com adresinde yer alan işbu "Gizlilik ve Güvenlik Politikası" hükümlerini dilediği zaman bu sayfada yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta, kısa mesaj göndermek suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Bu sözleşme en son 08.03.2021 tarihinde güncellenmiş olup, bu tarihten sonra yapılacak yasal değişikliklerde yer alan zorunlu hükümler sözleşme hükümlerinin bu yasal düzenlemeyle uyuşmayan hükümleri yerine uygulanacaktır.

Kullanıcılarımız, medifoni.com web sitemizi kullanarak, üye olarak veya sipariş vererek bu gizlilik politikası hükümlerini bildiğini ve uyacağını peşinen kabul ederler.

Firmamızın Gizlilik ve Güvenlik Politikasına ait soru, görüş ve önerileriniz için aşağıda yer alan bilgiler aracılığıyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Firma Ünvanı: MEDELEVEN Sağlık Ürünleri Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.

Firma Adresi: YEŞİLKÖY MAH. ATATÜRK CAD. EGS BUSINESS PARK BLOK NO: 12 IÇ KAPI NO: 14 BAKIRKÖY / ISTANBUL

E-Posta: info@medifoni.com

Telefon: 0850 360 6334 

Web Sitesi: medifoni.com

“Gizlilik ve Güvenlik Politikası” son güncelleme tarihi: 08/03/2021

medifoni.com Fırsatları

Medifoni’de herkes hem alıcı, hem satıcıdır. Tüm paydaşların sağladığı bu sınırsız ürün çeşitliliğini mutlaka deneyimlemeni isteriz.

Medifoni ile çevrendeki alıcılara ve satıcılara bağlı kalmadan, ülkemizin tüm bölgelerinden ürün alıp her yere ürün satabilir, böylece alıcı ve tedarikçilerini çeşitlendirebilirsin.

Medifoni’de ödeme yöntemlerinin hepsi %100 güvenli olup Kredi Kartı ödemelerine ek olarak Medifoni size çeşitli ödeme imkanları sunar. Medifoni’de, sana en uygun ödeme seçeneğini kullanarak istediğin yöntemle ödeme yapabilirsin.

Medifoni’nin sana sağladığı sınırsız kampanyalardan faydalanabilir ve her alışverişten sonra kazanacağın Medipara’ları bir sonraki siparişinizde kullanarak karlılığını arttırabilirsin.

İstersen sende stok fazlası ürünlerini en düşük komisyon oranları ile diğer Diş Hekimleri veya Medifoni deki diğer tüm alıcılara hızlıca satabilirsin. Böylece stok fazlası ürünlerinizin satışını yapıp stok maliyeti azaltabilirsin.

Medifoni üzerinden dilediğin şekilde kendi kampanyanı oluşturabilir ve satışlarını arttırabilirsin.

Hızlıca inceleyebilir,
Fiyat karşılaştırması yaparak en avantajlı fırsatları yakalayabilir ve
En uygun fiyatlara alabilir.

Hem alırken hem de satarken Medifoni anlaşmalı Kargo Firmalarının sana özel sağladığı uygun fiyatlardan yararlanabilirsin.

Alışveriş sonrası siparişini kontrol edip satıcıya para aktarımını kendin sağlayabilirsin.

Medifoni’de her ürünün kategorisi, resmi ve diğer tüm özellikleri bellidir. Medifoni’de çok hızlı bir şekilde İster 1 ürünü, ister 10.000 ürünü satışa çıkarabilirsin.

Medifoni size sezonluk veya diğer ihtiyaçlarınıza göre akıllı ürün önerilerinde bulunur. En çok talep gören, en çok satan, en uygun fiyata olan ürünlere vs. Medifoni’de kolayca ulaşabilirsin.

Medifoni, Kargo’dan para kazanmayı amaçlamaz. Bu bağlamda eğer varsa kendi anlaşmalı kargo fiyatlarını da Medifoni’ye tanıtıp kendi anlaşmalı kargo fiyatların üzerinden de ürün satışı yapabilirsin.

Türkiye’deki tüm Sağlık Sektörü, Medifoni çatısı altında bir arada geliyor. Sende bu ailenin bir parçası olmak istersen aşağıdaki üye ol butonu üzerinden hızlıca üye olabilirsin.