MARKALAR
ÜYELER

  Satışa Yasaklı Ürünler Nelerdir?

  Satışa Yasaklı Ürünler
  Nelerdir?

  Medifoni’de, ülkemizdeki yasal gereklilikler gereğini aşağıda belirtilen hususların satışı yasaktır.

  1. İlgili mevzuatlarımız uyarınca internet üzerinden satışı ve/veya takası yasaklanan ürünler
  2. Eczaneler ve Eczacılar Hakkında Yönetmelik’in 42. Maddesi uyarınca münhasıran eczanelerde satılacağı düzenlenen:
   • Reçeteli veya reçetesiz tüm ilaçlar,
   • Kurumda ruhsatlı geleneksel bitkisel tıbbi ürünler,
   • Homeopatik tıbbi ürünler,
   • Enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar ve özel tıbbi amaçlı bebek mamaları,
   • Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, 
  3. Reçeteli veya reçetesiz ilaç yapımında kullanılan malzemeler
  4. Doktor reçetesi ile alınabilen numaralı gözlük camı ve çerçevesi, reçeteli lens satışı
  5. Veteriner tıbbi ürünler
  6. Evcil hayvanlara reçete ile verilen ilaçların satışı da yasak kapsamındadır.
  7. İşitme cihazları, ortopedik protez ve ortezleri
  8. Kullanılmış tıbbi malzemeler
  9. Sağlık Bakanlığı tarafından satışı yasaklanmış ürünler (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan izin alınmaksızın sağlık beyanıyla satışa sunulan ürünler, zayıflama hapları, etken madde içeren ürünler, yasak cinsel ilaçlar vb.)

  Silahlar, patlayıcı maddeler ve tehlike arz eden diğer ürünler:

  • Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletler
  • Yanıcı ve patlayıcı maddeler
  • Biber gazı
  • Elektroşok cihazları
  • PCB (poliklorlu bifeniller) ve bunu içeren ürünler
  • Amonyum Nitrat ve kütlece %28’den daha fazla amonyum nitrattan gelen azot içeren gübreler

  Fikri mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikteki ürünler:

  • Telif hakkını haiz ürünler
  • Lisanssız Oyunlar
  • Sahte veya replika ürünler
  • Seri numarası çıkarılmış, kopya ve bandrolsüz ürünler

  İnsan sağlığına zararlı ürünler

  • Uyuşturucu maddeler
  • Alkollü içecekler
  • Tütün mamulleri, elektronik sigaralar ve elektronik sigaraların tamamlayıcı parçaları

  Yasaklı bir ürünün satışı halinde ilan derhal silinecek ve ilan sahibi uyarılacaktır. Kanunlar ve mevzuatlar aracılığı ile uzaktan satışı yasak olan tüm ürünler için yasaklı ürünün satışından doğabilecek hukuki sorunlarda Medifoni sorumluluk almaz. Medifoni, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9/1. Maddesi uyarınca yasaklı ürün satışından sorumlu değildir. Medifoni bir aracı hizmet sağlayıcısı olarak, hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.